Försvarsmakt för fred – Tidenskalender 1978

Försvarsmakt för fred är en artikel ur Tidenskalender 1978 skriven av Gunnar Du Rietz.

Redaktion: Martin Linblom

ISBN 91-550-2087-9

Tidens Förlag Stockholm